Kemiska arbetsmiljörisker

I VA-verk finns det kemiska risker. En del risker beror på de kemikalier som hanteras, andra på ämnen som bildas i avloppsvattnet.

I VA-verk används kemikalier för vattenrening men också i den mekaniska verkstaden. Läs mer om kemikalier i VA-verk.

Dessutom bildas gaser som innebär hälso- och explosionsrisk, speciellt vid anaerob nedbrytning av avloppsvatten. Gaser som kan bildas är vätesulfid (svavelväte) och metan. Metan är en brännbar gas som i höga koncentrationer kan explodera.

Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.