Kemikalier i VA-verk

Vid VA-verk används många kemiska produkter. Många av produkterna är hälsofarliga, till exempel fällningskemikalier som kan vara frätande och olika typer av oljor som exempelvis kan ge hudbesvär.

Information om riskerna med hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och hur man ska skydda sig, finns i säkerhetsdatablad (SDB) för respektive produkt. Leverantören är skyldig att lämna SDB på svenska tillsammans med produkten.

Exempel på kemiska produkter
I VA-verk används bland annat:

  • Fällningskemikalier. De kan vara irriterande eller frätande  på hud, ögon och andningsvägar och ska därför hanteras försiktigt. Polymerer kan torka ut huden och andningsvägarna. Om polymerer spills ut, kan det bli halt med stor risk för halkolyckor. Därför är det viktigt att utspilld polymer tas bort så snart som möjligt.
  • Oljor och andra kemikalier som används i maskiner och vid underhållsarbete. Exempelvis används både hydraulolja och motorolja. Hälsoriskerna med dessa varierar och beskrivs i SDB.
  • Laboratoriekemikalier. I laboratoriet kan många olika kemikalier användas, om än i små mängder. Också för laboratoriekemikalier ska det finnas SDB.

Arbeta säkert
För att hanteringen av kemiska produkter ska vara säker, krävs väl fungerande rutiner, t ex för att informera anställda om riskerna med produkterna och hur man arbetar säkert, för inköp av kemiska produkter, för att förteckna de kemiska produkterna och andra kemiska riskkällor som kan uppkomma i verksamheten med mer.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.