Corona

Med anledning av COVID-19-pandemin har risken för anställda på VA-verk diskuterats. Detta är kunskapsläget idag.

Coronavirus (som orsakar sjukdomen COVID-19) smittar via luften genom droppsmitta från hostningar och nysningar. Viruset kan också spridas genom kontakt (direkt hudkontakt eller via föremål). Därför gäller samma rekommendationer för anställda på VA-verk som i övriga samhället, bl.a. att stanna hemma vid symptom på infektion och att vara noga med att tvätta händerna så att spridning av smitta på arbetsplatsen undviks. Rekommendationerna beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Det finns för närvarande inga bevis för att coronavirus överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Avloppsvatten är alltså ingen smittväg. WHO har sedan tidigare en vägledning om säker hantering av dricksvatten och sanitet. Coronaviruset föranleder inte några ändringar i denna vägledning.

Läs mer under Arbeta säkert om vilka skyddsåtgärder inklusive personlig skyddsutrustning som behövs när man arbetar inom VA-verk och med olika arbetsuppgifter. De råd som ges ska skydda också mot exponering för mikroorganismer.

Läs mer på Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2020-04-22
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.