Ebola

Efter det kraftiga utbrottet av ebola i Afrika och enstaka fall av ebola i andra världsdelar, har eventuella risker med ebola diskuterats. Svenskt Vatten gått ut med följande rekommendation om ebola och avloppshantering.

WHO rekommenderar ingen särskild behandling av avföring och urin från ebolainfekterade patienter utan detta kan enligt dem spolas ut direkt i avloppet utan vidare behandling. Anledningen är att viruset överlever dåligt utanför kroppen och därför inte överlever i avloppet. I enlighet med WHOs riskbedömning rekommenderas vid arbete i avloppsystemet och vid reningsverk inga extra skyddsåtgärder utöver ordinarie personlig skyddsutrustning.

Kontrollera Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information. 

Senast ändrad: 2020-03-26
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.