Arbetsledare för arbete i ledningsnätet

Som arbetsledare arbetar du nära och har ansvar för mycket av det praktiska arbetet i ledningsnätet. Därför är det viktigt att du känner till vilka risker dina medarbetare kan utsättas för och hur de ska arbeta för att undvika riskerna. Webbplatsen ArbetsmiljöVA är utvecklad för att fungera som ett stöd för dig i det arbetet. Här beskrivs vilka risker som kan förekomma men framför allt hur man gör för att arbeta säkert.

Arbeta säkert

En viktig uppgift för dig är att säkerställa att arbetet görs på ett säkert sätt, så att ingen riskerar att skadas. Under rubriken Arbeta säkert Länk till annan webbplats. har vi samlat tips och råd om några arbeten inom VA-verk som innebär särskilda risker och under Ledningsnätet Länk till annan webbplats. finns flera sidor som handlar om arbetsuppgifter som förekommer i ledningsnätet. Vilka arbetsmoment utförs av dina medarbetare och vilka delar av anläggningen arbetar de i? Vill du ha en snabb och enkel översikt över riskerna och vad som kan behöva förbättras, använd gärna våra checklistor Länk till annan webbplats.. En av checklistorna handlar om just ledningsnätet. Den kan användas tillsammans med andra checklistor. De hjälper er att kartlägga riskerna och även att göra en handlingsplan.

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om säkerhet. Trivsel och ett bra arbetsklimat är också viktigt. Använd gärna Checklista om trivsel och arbetsklimat Länk till annan webbplats. som underlag för att prata om detta med dina medarbetare.

Vissa arbetsuppgifter innebär så allvarliga risker att de inte ska utföras av någon som arbetar ensam. Läs mer om detta under ensamarbete Länk till annan webbplats..

Det är lätt att arbeta säkert, om anläggningen och den utrustning som används är bra och säker. Läs mer om vad man kan tänka på under Anläggningen Länk till annan webbplats.. Mycket av detta handlar om ny och ombyggnation. Använd gärna dessa sidor som underlag i diskussioner om hur anläggningen kan förbättras och göras säkrare.

Vill du veta mer om vilka hälso- och olycksrisker Länk till annan webbplats. som kan förekomma i VA-verk, har vi sammanställt information om det. Här finns också exempel på olyckor Länk till annan webbplats. som inträffat i VA-verk.

Arbets- och skyddsinstruktioner

Vissa arbetsuppgifter innebär stora risker att skadas, om arbetet inte utförs på rätt sätt och skyddsåtgärder vidtas. För sådana arbetsuppgifter, behövs någon form av instruktioner, som bör vara skriftliga. Läs mer om hur ni kan arbeta med arbets- och skyddsinstruktioner Länk till annan webbplats..

Arbetsmiljöarbetet

Som arbetsledare fyller du en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. För att kunna göra det på ett bra sätt, behöver du

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.