Arbetsledare vid VA-verk

Som arbetsledare arbetar du nära och har ansvar för mycket av det praktiska arbetet på VA-verk. Därför är det viktigt att du känner till vilka risker dina medarbetare kan utsättas för och hur de ska arbeta för att undvika riskerna. Webbplatsen ArbetsmiljöVA är utvecklad för att fungera som ett stöd för dig i det arbetet. Här beskrivs vilka risker som kan förekomma men framför allt hur man gör för att arbeta säkert.

Arbeta säkert
En viktig uppgift för dig är att säkerställa att arbetet görs på ett säkert sätt, så att ingen riskerar att skadas. Under rubriken Arbeta säkert har vi samlat tips och råd om några arbeten inom VA-verk som innebär särskilda risker. Vilka arbetsmoment utförs av dina medarbetare och vilka delar av anläggningen arbetar de i? Vill du ha en snabb och enkel översikt över riskerna och vad som kan behöva förbättras, använd gärna våra checklistor. De hjälper er att kartlägga riskerna och även att göra en handlingsplan.

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om säkerhet. Trivsel och ett bra arbetsklimat är också viktigt. Använd gärna Checklista om trivsel och arbetsklimat Länk till annan webbplats. som underlag för att prata om detta med dina medarbetare.

Vissa arbetsuppgifter innebär så allvarliga risker att de inte ska utföras av någon som arbetar ensam. Läs mer om detta under ensamarbete.

Det är lätt att arbeta säkert, om anläggningen och den utrustning som används är bra och säker. Läs mer om vad man kan tänka på under Anläggningen. Finns det något som ni ser när ni arbetar ute i anläggningen som kan innebära risker och som borde förbättras? Vet alla vad som ska göras om man ser något som borde åtgärdas eller förbättras?

Vill du veta mer om vilka hälso- och olycksrisker som kan förekomma i VA-verk, har vi sammanställt information om det. Här finns också exempel på olyckor som inträffat i VA-verk.

Arbets- och skyddsinstruktioner
Vissa arbetsuppgifter innebär stora risker att skadas, om arbetet inte utförs på rätt sätt och skyddsåtgärder vidtas. För sådana arbetsuppgifter, till exempel arbete i slutna eller små utrymmen med dålig ventilation, bassänger, galler och filter eller arbete på hög höjd behövs någon form av instruktioner, som bör vara skriftliga. Läs mer om hur ni kan arbeta med arbets- och skyddsinstruktioner.

Arbetsmiljöarbetet
Som arbetsledare fyller du en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. För att kunna göra det på ett bra sätt, behöver du

  • Känna till vilken policy och vilka rutiner som gäller för ert arbetsmiljöarbete
  • Du behöver själv ha den kunskap om arbetsmiljö, risker och åtgärder som behövs för att kunna sköta dina arbetsuppgifter.
  • Dina medarbetare behöver veta vilka risker som kan finnas i deras arbete och hur de ska arbeta säkert. Därför behöver nyanställda få en introduktion i detta  men även de som arbetat länge kan behöva få utbildning.
  • För att arbetet ska vara säkert, krävs ett fungerande och förebyggande underhåll och besiktning och kontroll av viss utrustning. Behöver ni göra upp rutiner för vad som ska göras, av vem och hur ofta?
Senast ändrad: 2014-12-09
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.